C/Nou 201 17600 Figueres Girona 972 539 220 info@clinicabardaletcastellon.com

1.- Enviament i registre de dades de caràcter personal

L'enviament de dades de caràcter personal és obligatori per contactar i rebre informació sobre els serveis prestats per BARDALET&CASTELLON Clínica Dental. Així mateix, el no facilitar les dades personals sol·licitades o el no acceptar la present política de protecció de dades suposa la impossibilitat de subscriure's, registrar-se o rebre informació d'aquests serveis.

D'acord a l'establert en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, li informem que les dades personals que s'obtinguin com a conseqüència del seu enviament de dades personals, seran incorporades a un fitxer titularitat de BARDALET&CASTELLON Clínica Dental amb domicili C/Nou 201 17600 Figueres - Girona, tenint implementades totes les mesures de seguretat establertes en el Reial decret 1720/2007.

Exactitud i veracitat de les dades facilitades

L'usuari que envia la informació a BARDALET&CASTELLON Clínica Dental és l'únic responsable de la veracitat i correcció de les dades incloses, exonerant-se BARDALET&CASTELLON Clínica Dental de qualsevol responsabilitat sobre aquest tema.

Els usuaris garanteixen i responen, en qualsevol cas, de l'exactitud, vigència i autenticitat de les dades personals facilitades, i es comprometen a mantenir-les degudament actualitzades. L'usuari accepta proporcionar informació completa i correcta en el formulari de registre o subscripció.

BARDALET&CASTELLON Clínica Dental no respon de la veracitat de les informacions que no siguin d'elaboració pròpia i de les quals s'indiqui una altra font, per la qual cosa tampoc assumeix responsabilitat alguna quant a hipotètics perjudicis que poguessin originar-se per l'ús d'aquesta informació. S'exonera a BARDALET&CASTELLON Clínica Dental de responsabilitat davant qualsevol dany o perjudici que pogués sofrir l'usuari com a conseqüència d'errors, defectes o omissions, en la informació facilitada per BARDALET&CASTELLON Clínica Dental sempre que procedeixi de fonts alienes a BARDALET&CASTELLON Clínica Dental.

Cessió de dades a tercers

BARDALET&CASTELLON Clínica Dental no cedirà les dades personals a tercers. No obstant això, en el cas de ser cedits a algun tercer es produiria una informació prèvia sol·licitant el consentiment exprés de l'afectat en virtut de l'Art. 6 LOPD.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició

Podrà dirigir les seves comunicacions i exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a través de correu postal a C/Nou 201 17600 Figueres - Girona o a l'email: info@clinicabardaletcastellon.com juntament amb prova vàlida en dret, com la fotocòpia del D.N.I. i indicant en l'assumpte "PROTECCIÓ DE DADES".

Acceptació i consentiment

L'usuari declara haver estat informat de les condicions sobre protecció de dades de caràcter personal, acceptant i consentint el seu tractament per part de BARDALET&CASTELLON Clínica Dental, en la forma i per a les finalitats indicades en la present Política de Protecció de Dades Personals.

2.- Canvis en la present política de privadesa

BARDALET&CASTELLON Clínica Dental es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En tal supòsits, BARDALET&CASTELLON Clínica Dental,anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

En aquest sentit, li indiquem que disposa de trenta dies per manifestar, per escrit, la seva negativa al tractament de dades descrit. Si transcorregut aquest termini no hagués manifestat la seva disconformitat en el sentit indicat, s'entendrà que dóna el seu consentiment per al tractament de les seves dades de caràcter personal en els termes indicats anteriorment. D'altra banda, li comuniquem que podrà vostè exercitar els drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se a C/Nou 201 17600 Figueres - Girona o a l'email: info@clinicabardaletcastellon.com.